BIP

Informacje o jednostce

Szkoła Podstawowa  nr  11 
im.  Marii  Curie - Skłodowskiej w Tychach
ul.  Marii  Curie-Skłodowskiej  4
43 - 100 Tychy

www.sp11.webity.pl

sp11@oswiata.tychy.pl

REGON 000725683

NIP 646-24-84-024

Dyrektor Szkoły
mgr Marzena Nogaj

Wicedyrektor szkoły
mgr Barbara Fatyga


Wicedyrektor szkoły
mgr Beata Płoskońska


Osoby odpowiedzialne

Imie Nazwisko Stanowisko
Adam Gołąb nauczyciel
Justyna Sikora sekretarz szkoły

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
4 2017-09-13 15:42:10 Zmiana publikacji sp11
5 2017-09-13 15:37:08 Zmiana publikacji sp11
6 2017-09-13 15:36:35 Zmiana publikacji sp11


stronę wyświetlono 18287 razy Artykuł wyświetlony 18287 razy