BIP

Informacje o jednostce

Szkoła Podstawowa  nr  11  w  Tychach
im.  Marii  Curie - Skłodowskiej
ul.  Marii  Curie-Skłodowskiej  4
43 - 100 Tychy
htt://www.sp11.tychy.edu.pl
ibsp11@wp.pl

REGON 000725683

NIP 646-24-84-024

Dyrektor Szkoły
mgr Marzena Nogaj

Wicedyrektor szkoły
mgr Barbara Fatyga

Główna księgowa
mgr Helena Gołata

Imie Nazwisko Stanowisko
Justyna Sikora sekretarz szkoły

Osoby odpowiedzialne

Imie Nazwisko Stanowisko
Justyna Sikora sekretarz szkoły

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
4 2013-10-02 15:13:51 Zmiana publikacji sp11-2
5 2013-03-24 16:06:19 Zmiana publikacji sp11
6 2013-03-22 12:52:12 Zmiana publikacji sp11-2


stronę wyświetlono 13681 razy Artykuł wyświetlony 13681 razy