BIP

Informacje o jednostce

wersja archiwalna, tutaj dostępna jest wersja aktualna
Szkoła Podstawowa  nr  11 
im.  Marii  Curie - Skłodowskiej w Tychach
ul.  Marii  Curie-Skłodowskiej  4
43 - 100 Tychy

http://
http://www.sp11.webity.pl

sp11@oswiata.tychy.pl

REGON 000725683

NIP 646-24-84-024

Dyrektor Szkoły
mgr Marzena Nogaj

Wicedyrektor szkoły
mgr Barbara Fatyga


Wicedyrektor szkoły
mgr Beata Płoskońska


Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2017-09-13 15:42:10 Zmiana publikacji sp11
2 2017-09-13 15:37:08 Zmiana publikacji sp11
3 2017-09-13 15:36:35 Zmiana publikacji sp11
4 2017-09-13 15:36:12 Zmiana publikacji sp11
5 2017-09-13 15:35:38 Zmiana publikacji sp11
6 2017-09-13 15:30:54 Zmiana publikacji sp11
7 2017-09-13 15:30:19 Zmiana publikacji sp11
8 2016-11-22 14:20:04 Zmiana publikacji sp11-2
9 2013-10-02 15:13:51 Zmiana publikacji sp11-2
10 2013-03-24 16:06:19 Zmiana publikacji sp11
11 2013-03-22 12:52:12 Zmiana publikacji sp11-2
12 2013-03-22 12:43:05 Zmiana publikacji sp11-2
13 2012-07-04 14:03:37 Zmiana publikacji sp11-2
14 2012-06-13 10:31:03 Zmiana publikacji sp11-2
15 2012-06-13 10:29:41 Zmiana publikacji sp11-2
16 2012-06-13 10:12:27 Zmiana publikacji sp11-2
17 2012-06-13 10:06:30 Zmiana publikacji sp11-2
18 2012-06-13 10:06:28 Zmiana publikacji sp11-2
19 2012-06-13 10:03:24 Zmiana publikacji sp11-2
20 2012-05-31 11:18:49 Zmiana publikacji sp11-2


stronę wyświetlono 162 razy Artykuł wyświetlony 162 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.