BIP

Ogłoszenia

 
 


Zamówienia publiczne - zapytania ofertowe
LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI - ROBOTYKA

Zapytanie ofertowe na dostawę "Specjalistycznych urządzeń i narzędzi, materiałów edukacyjnych oraz oprogramowania, w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki w ramach programu rządowego Laboratoria Przyszłości - w ramach grupy ROBOTYKA dla Szkoły Podstawowej nr 11 im. Marii Curie – Skłodowskiej  w Tychach".


 
Zapytanie ofertowe na dostawę "Specjalistycznego sprzętu do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku w ramach programu rządowego Laboratoria Przyszłości - w ramach grupy AUDIO - VIDEO dla Szkoły Podstawowej nr 11, im. Marii Curie - Skłodowskiej w Tychach".

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2022-02-23 18:13:44 Zmiana publikacji sp11
2 2022-02-23 18:11:23 Zmiana publikacji sp11
3 2022-02-23 18:10:09 Zmiana publikacji sp11


stronę wyświetlono 5226 razy Artykuł wyświetlony 5226 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.