BIP

Informacje o jednostce

Szkoła Podstawowa  nr  11 
im.  Marii  Curie - Skłodowskiej w Tychach
ul.  Marii  Curie-Skłodowskiej  4
43 - 100 Tychy

www.sp11.webity.pl

sp11@oswiata.tychy.pl

REGON 000725683

NIP 646-24-84-024

Dyrektor Szkoły
mgr Marzena Nogaj

Wicedyrektor szkoły
mgr Barbara Fatyga


Wicedyrektor szkoły
mgr Beata Płoskońska


Osoby odpowiedzialne

Imie Nazwisko Stanowisko
Anna Osadnik-Krynicka sekretarz szkoły
Adam Gołąb nauczyciel

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2021-12-14 11:11:53 Zmiana publikacji sp11
2 2021-12-14 11:11:48 Zmiana publikacji sp11
3 2017-09-13 15:42:10 Zmiana publikacji sp11


stronę wyświetlono 34123 razy Artykuł wyświetlony 34123 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.