BIP

Statut


Imie Nazwisko Stanowisko
Anna Osadnik-Krynicka sekretarz szkoły

Osoby odpowiedzialne

Imie Nazwisko Stanowisko
Adam Gołąb nauczyciel

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2021-12-15 14:29:36 Zmiana publikacji sp11
2 2021-12-15 14:28:33 Zmiana publikacji sp11
3 2021-12-15 14:27:28 Zmiana publikacji sp11


stronę wyświetlono 2530 razy Artykuł wyświetlony 2530 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.