BIP

Rejestry, ewidencje, archiwa

 1. Rejestr korespondencji.
 2. Księga druków ścisłego zarachowania (legitymacje szkolne).
 3. Ewidencja środków trwałych i wyposażenia.
 4. Akta osobowe pracowników.
 5. Ewidencja zwolnień lekarskich pracowników.
 6. Księga zastępstw nauczycieli.
 7. Ewidencja urlopów pracowników niepedagogicznych.
 8. Ewidencja legitymacji pracowniczych.
 9. Rejestr delegacji słuzbowych.
 10. Ewidencja upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
 11. Ewidencja osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 12. Listy płac pracowników.
 13. Księga ewidencji uczniów.
 14. Księga ewidencji dzieci.
 15. Dzienniki lekcyjne i pozalekcyjne.
 16. Dziennik pedagoga szkolnego.
 17. Arkusze ocen uczniów.
 18. Opinie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
 19. Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły.
 20. Ewidencja wydanych zaświadczeń.
 21. Ewidencja uczniów, nauczycieli i pracowników, emerytów i rencistów szkoły.
 22. Rejestr zwolnień lekarskich uczniów z wychowania fizycznego.
 23. Rejestr wypadków uczniów.
 24. Składnica akt.

             Rejestry i ewidencje prowadzone są w formie papierowej i elektronicznej przez pracowników sekretariatu i są dostępne w godzinach pracy sekretariatu 7.30 - 15.30.

                   

Imie Nazwisko Stanowisko
Anna Osadnik-Krynicka sekretarz szkoły

Osoby odpowiedzialne

Imie Nazwisko Stanowisko
Anna Osadnik-Krynicka sekretarz szkoły

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2012-07-04 14:01:31 Zmiana publikacji sp11-2
2 2012-06-13 13:01:09 Zmiana publikacji sp11-2
3 2012-06-13 12:59:21 Zmiana publikacji sp11-2


stronę wyświetlono 2324 razy Artykuł wyświetlony 2324 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.